Konkurs pune: Mbikqyrës operacional

Titulli i pozitës: Mbikqyrës Operacional
Departmenti: Operacioneve
Raporton te: Koordinatori për çështje të sigurisë dhe të pastrimit
Vartësit e drejtëpërdrejtë: Personeli i sigurisë, mirëmbajtjes dhe menaxhimit të mbeturinave

Përgjegjesitë kryesore dhe detyrat:

• Përgjegjës për dhomën qëndrore operacionale (DHQO).
• Përgjegjës për koordinimin e operacioneve në terren, 24/7.
• Mbikqyrja e personelit dhe shërbimeve të sigurisë, mirëmbajtjes dhe menaxhimit të mbeturinave.
• Mbikqyrja e të gjitha operacioneve ditore në katet e shitoreve dhe të situatave që paraqiten/ ose që janë në proces në hapësirat e përbashkëta dhe në shitore.
• Përgjegjës për mirëmbajtjen e e nivelit të lartë të qualitetit të produktit dhe të shërbimeve që i ofrohen vizitorëve.
• Mbështetje operacionale për biznesin.
• Mbikqyrja e kontraktorëve të jashtëm dhe të ofruesve të shërbimeve.
• Mbështejte për situata emergjente dhe të rrezikut.


Kushtet:

Minimum dy vite të përvojës profesionale/ Aftësi të menaxhimit të ekipeve multi disciplinare/ Përvojë paraprake ose njohuri të çështjeve të sigurisë dhe të mirëmbajtjes/Aftësi të mira komunikuese/ Njohuri themelore të gjuhës angleze (jo e detyrueshme)/ Aftësi të ndërtimit të ekipit.

Për pozitën e lartëcekur përveq punësimit të menjëhershëm dhe afatgjatë ofrojmë :

• Trajnim intenziv në vend të punës.
• Sigurim shëndetësor.
• Zhvillim të karrierës.

Të gjithe kandidatët e interesuar ju lutem aplikoni në : hr@prishtinamall.com
Suksese!

Other Blogs


Article for Prishtina Mall from ACROSS Magazine

Read More

Article for Prishtina Mall from Retail & Leisure International Magazine

Read More

Article for Prishtina Mall from Retail See Magazine

Read More