Politika e privatësisë

GDPR Njoftimi i privatësisë

Në Prishtina Mall, ne e marrim seriozisht privatësinë e vizitorëve tanë dhe jemi të përkushtuar të mbrojmë të dhënat e tyre personale. Ky njoftim për privatësinë shpjegon se si ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë të dhënat personale në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) dhe ligjet e tjera të zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave.

Çfarë të dhënash personale mbledhim?

Ne mbledhim të dhëna personale që janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve tona, të tilla si:

 • Informacioni, si emri, adresa e emailit dhe numri i telefonit.
 • Informacion demografik, si mosha, gjinia dhe vendndodhja.
 • Informacioni i përdorimit të faqes së internetit, si adresa IP, lloji i shfletuesit dhe faqet e vizituara.
 • Informacioni i pagesës, si p.sh. detajet e kartës së kreditit (vetëm për blerjet e bëra në qendrën tonë tregtare).
Pse mbledhim të dhëna personale?

Ne mbledhim të dhëna personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Për të ofruar shërbimet tona, të tilla si përgjigjja ndaj pyetjeve, dërgimi i emaileve promovuese dhe përpunimi i porosive
 • Për të përmbushur detyrimet ligjore, të tilla si kërkesat tatimore dhe kontabilitet
 • Për të përmirësuar faqen tonë të internetit dhe shërbimet, të tilla si analizimi i përdorimit të faqes në internet dhe sjelljes së përdoruesit
 • Për të personalizuar përvojën e përdoruesit, si p.sh. shfaqja e përmbajtjeve të personalizuara dhe reklamave
 • Cila është baza jonë ligjore për përpunimin e të dhënave personale?

Baza jonë ligjore për përpunimin e të dhënave personale varet nga qëllimi i përpunimit dhe natyra e të dhënave personale. Në shumicën e rasteve, baza jonë ligjore për përpunimin e të dhënave personale është një nga sa vijon:

 • Pëlqimi: Ne marrim pëlqimin nga përdoruesit përpara se të mbledhim dhe përpunojmë të dhënat e tyre personale për qëllime specifike, të tilla si dërgimi i emaileve promovuese ose përdorimi i cookies.
 • Interesi legjitim: Ne përpunojmë të dhënat personale bazuar në interesat tona legjitime, të tilla si përmirësimi i shërbimeve tona dhe parandalimi i mashtrimit.
 • Nevoja kontraktuale: Ne përpunojmë të dhëna personale që janë të nevojshme për ekzekutimin e një kontrate, siç janë përpunimi i porosive dhe pagesave.
Cilat janë të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave?

Sipas GDPR, ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale:

 • E drejta për akses: Ju keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale që ne mbajmë.
 • E drejta për korrigjim: Ju keni të drejtë të kërkoni korrigjimin e të dhënave personale të pasakta ose të paplota.
 • E drejta për fshirje: Ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale.
 • E drejta për të kufizuar përpunimin: Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara.
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave: Ju keni të drejtën të merrni të dhënat tuaja personale në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina.
 • E drejta për të kundërshtuar: Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara.
 • E drejta për të tërhequr pëlqimin: Nëse ne përpunojmë të dhënat tuaja personale bazuar në pëlqimin tuaj, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë.
Si mund t’i ushtroni të drejtat tuaja?

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna më poshtë. Ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj brenda një muaji dhe mund të kërkojmë informacion shtesë për të verifikuar identitetin tuaj.

Me kë mund të kontaktoni për pyetjet për mbrojtjen e të dhënave?

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale ose këtë njoftim privatësie, mund të na kontaktoni në:

Prishtina Mall

M2 (Prishtine – Ferizaj) Prishtine 10000

info@prishtinamall.com

+383 49 967 507

Ndryshime në këtë njoftim privatësie

Ne mund ta përditësojmë këtë njoftim privatësie herë pas here për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona të përpunimit të të dhënave ose detyrimet ligjore. Ne ju inkurajojmë që të rishikoni periodikisht këtë njoftim privatësie për të qëndruar të informuar për mënyrën se si ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë të dhënat personale.

Politika e Cookies

Kjo Politikë e Cookies shpjegon se si Prishtina Mall (“ne”, “ne” ose “jonë”) përdor cookies dhe teknologji të ngjashme për të mbledhur informacione rreth përdorimit tuaj të faqes sonë të internetit.

Çfarë janë cookies?

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në pajisjen tuaj (kompjuter, smartphone, tablet, etj.) kur vizitoni një faqe interneti. Cookies mundësojnë që uebsajti të mbajë mend veprimet dhe preferencat tuaja (siç janë detajet e identifikimit, gjuha, madhësia e shkronjave dhe preferencat e tjera të ekranit) gjatë një periudhe kohore, kështu që nuk keni nevojë të vazhdoni t’i rifusni ato sa herë që ktheheni në faqe interneti ose shfletoni nga një faqe në tjetrën.

Cookies na ndihmojnë gjithashtu të analizojmë trafikun e uebsajtit, të përmirësojmë performancën e faqes në internet dhe të ofrojmë përmbajtje dhe reklama të personalizuara.

Çfarë lloje të cookie-ve përdorim?

Ne përdorim llojet e mëposhtme të cookies në faqen tonë të internetit:

 • Cookie rreptësisht të nevojshme: Këto cookie janë thelbësore për funksionimin e faqes sonë të internetit dhe nuk mund të çaktivizohen. Ato ju mundësojnë të lundroni në faqen e internetit dhe të përdorni veçoritë e saj, të tilla si aksesi në zona të sigurta dhe kryerja e blerjeve. Pa këto cookie, faqja e internetit nuk do të funksiononte siç duhet.
 • Cookies të performancës: Këto cookie mbledhin informacione rreth mënyrës se si vizitorët përdorin faqen e internetit të internetit, si për shembull të cilat faqe vizitohen më shpesh dhe nëse vizitorët marrin mesazhe gabimi. Ky informacion na ndihmon të përmirësojmë performancën dhe përdorshmërinë e faqes sonë të internetit.
 • Cookies të funksionalitetit: Këto cookie mbajnë mend preferencat dhe cilësimet tuaja, të tilla si gjuha, madhësia e shkronjave dhe preferencat e tjera të ekranit, në mënyrë që ne të ofrojmë përmbajtje të personalizuar dhe të përmirësojmë përvojën tuaj të shfletimit.
 • Cookie reklamimi: Këto cookie ndjekin sjelljen dhe interesat tuaja të shfletimit, në mënyrë që ne të ofrojmë reklama të personalizuara që janë të rëndësishme për ju.
Si të kontrolloni cookies?

Ju mund të kontrolloni dhe menaxhoni cookies në disa mënyra, si më poshtë:

 • Cilësimet e shfletuesit: Ju mund të modifikoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të çaktivizuar ose fshirë cookies. Ju lutemi vini re se çaktivizimi ose fshirja e cookies mund të ndikojë në funksionalitetin e faqes sonë të internetit dhe aftësinë tuaj për të përdorur veçoritë e tij.
 • Mjetet e tërheqjes nga palët e treta: Mund të tërhiqeni nga lloje të caktuara të skedarëve të skedarëve (siç janë skedarët e reklamave) duke përdorur mjete të palëve të treta, të tilla si mjeti i tërheqjes nga Network Advertising Initiative (NAI) dhe Aleanca e Reklamimit Dixhital (DAA) mjet për të hequr dorë.
 • Mjeti ynë i pëlqimit për cookie-t: Ne ofrojmë një mjet pëlqimi për cookie-t që ju mundëson të zgjidhni se cilat lloje të skedarëve pranoni dhe cilat refuzoni. Ju mund të përdorni mjetin duke klikuar lidhjen “Cilësimet e Cookies” në fundin e faqes sonë të internetit.
Ndryshimet në këtë Politikë të Cookies

Ne mund ta përditësojmë herë pas here këtë Politikë të Cookie-ve për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona të cookies ose detyrimet ligjore. Ne ju inkurajojmë që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Cookies për të qëndruar të informuar rreth mënyrës se si i përdorim cookies.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me përdorimin tonë të cookies, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna më poshtë:

Prishtina Mall

M2 (Prishtine – Ferizaj) Prishtine 10000

info@prishtinamall.com

+383 49 967 507

Search